برگزاری جلسه اعضای پارک علم و فناوری استان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با مدیران شرکت سام نفت پاسارگاد

برگزاری جلسه اعضای پارک علم و فناوری استان و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با مدیران شرکت سام نفت پاسارگاد جهت اعطای گواهی نامه دانش بنیان در خصوص خنثی سازی و بی خطر سازی و بازیافت پسماند های ویژه و پساب های صنعتی برای اولین بار در کشور

20 دی 1400
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.